Jan Bergé

Advocaat
016 88 66 10

 

Voorkeurmateries

 • Administratief recht, in het bijzonder ruimtelijke ordening, leefmilieu, onderwijs (tucht, betwistingen examenresultaten en studievoortgang), ambtenarenzaken
 • Recht met betrekking tot onroerend goed, in het bijzonder contracten (koop, huur en sociale huur, pacht, aanneming), erfdienstbaarheden, hinder uit nabuurschap

CV

 • Licentiaat rechten K.U.Leuven 1978
 • Geaggregeerde ASO en NUHO rechten K.U.Leuven 1979
 • Gestart aan de balie te Leuven in 1980
 • Getuigschrift postacademische opleiding milieurecht HIVA - K.U. Leuven 1996
 • Attestation de formation technique de médiation en matière commerciale BBMC asbl (1999)
 • Plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel en te Leuven (1988-1991)
 • Rechter in de rechtbank van koophandel te Leuven (1991-1994)
 • Lector rechtsvakken aan de Sociale Hogeschool Heverlee en aan de Erasmushogeschool te Brussel (1980-1996)
 • Aanvullend raadslid Raad voor Vergunningsbetwistingen (2013-)

Jan Bergé - Dikaios


 • Dikaios
 • Advocatenmaatschap
 • Diestsevest 47 bus 001
 • 3000 Leuven
 •  
 • Tel (016) 88 66 10
 • Fax (016) 88 44 61
 • contact@dikaios.be

Wij geven U zoveel mogelijk informatie over de te verwachten kosten en erelonen