Erelonen

Wij geven U vanaf het begin duidelijke informatie over de te verwachten kosten en erelonen. Een eerste vrijblijvende consultatie van maximaal 1 uur kost vast € 65,00.

Wij werken tegen een uurtarrief van € 85 tot € 175, volgens materie, gevraagde deskundigheid, ervaring en urgentie. Er kan een afspraak worden gemaakt over een forfaitair bedrag of een abonnementstarief (voor organisaties, bedrijven, overheden,...). Daarnaast kan vooraf een afspraak worden gemaakt over een bijkomende vergoeding in functie van het behaalde resultaat.

Externe kosten: volgens de werkelijke uitgaven (attesten, uittreksels, kosten van de gerechtsdeurwaarder voor dagvaarding, betekening en uitvoering, griffierechten, enz.)

Voor bijkomende vragen kan u ons steeds contacteren via de contactpagina.

Vanaf 01 januari 2014 dienen alle vermelde erelonen en kosten (behalve de externe kosten) vermeerderd te worden met 21% BTW.

Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de gehanteerde tarieven voor de kosten:

 • forfaitaire dossierkosten (openen, administratief beheer, boekhouding, fiscaliteit, archivering): € 65,00
 • dactylografie verzoekschriften, dagvaarding, conclusies, inventaris, per pagina: € 11,00
 • briefwisseling:
  • gewone brieven, per stuk: € 11,00
  • meerkost voor meerdere geadresseerden, per geadresseerde: € 2,50
  • meerkost aangetekende en bijzondere zendingen: kostprijs
 • kopies, indien niet forfaitair, per stuk: € 0,20
 • informatieverwerking: e-mail, telefoon, fax, overschrijvingen: forfaitair bepaald op 15% van de kostprijs van de briefwisseling, of bij uitzondering tegen kostprijs (bv. internationale telefoons, mits bewijsstukken)
 • verplaatsingskosten, per km: € 0,40

Deze tarieven zijn exclusief BTW

 • gerechtskosten (gerechtsdeurwaarders, griffiekosten, enz).: kostprijs

 

 • Dikaios
 • Advocatenmaatschap
 • Diestsevest 47 bus 001
 • 3000 Leuven
 •  
 • Tel (016) 88 66 10
 • Fax (016) 88 44 61
 • contact@dikaios.be

Wij geven U zoveel mogelijk informatie over de te verwachten kosten en erelonen