Visie

Het Griekse woord DIKAIOS heeft een meervoudige betekenis. Het staat voor wat met de diké, de rechtspraak verband houdt, en voor rechtvaardigheid en billijkheid. Goede rechtspraak respecteert volgens de oude Grieken recht èn ethiek. Nog ruimer verwijst DIKAIOS naar evenwicht, heling, binding.

Dikaios geeft weer op welke manier we willen werken in en met het recht. Advocaten moeten streven naar rechtvaardige, billijke oplossingen. Deze verwijderen niet, maar verbinden.

Vandaag betekent dit voorrang geven aan correcte informatie, communicatie, overleg, onderhandeling en bemiddeling. Tijdrovende en dure procedures worden vermeden. Indien dit niet mogelijk is, worden ze beginselvast, en op de minst belastende wijze geleverd.
Dikaios is een ideaal. We streven er naar op grond van decennialang vrijwilligerswerk in diverse verenigingen en initiatieven, o.m. in het domein van de rechtshulp, de bemiddeling, het welzijn en de milieuzorg.

We hopen met DIKAIOS steun te geven aan een nieuwe benadering die bij de advocatuur ingang vond.

Dat doen we in een kantoor van beperkte omvang. We hopen op deze wijze zo veel als mogelijk contact met u te hebben. Overleg, teamwerk, en netwerking met externe medewerkers garanderen een professionele maar vooral gepersonaliseerde aanpak.

We beseffen goed dat juridische bijstand niet goedkoop is. Een reden om goed uit te kijken hoe uw rechten het best aansluiten bij uw wensen, welke doelen worden gesteld en hoe ze worden bereikt.

Visie

 

  • Dikaios
  • Advocatenmaatschap
  • Diestsevest 47 bus 001
  • 3000 Leuven
  •  
  • Tel (016) 88 66 10
  • Fax (016) 88 44 61
  • contact@dikaios.be

Wij geven U zoveel mogelijk informatie over de te verwachten kosten en erelonen