Voorstelling

Kantoor

Onze visie op recht en maatschappij heeft gemaakt dat we een eigen profiel hebben ontwikkeld binnen de Leuvense Balie: we kiezen bewust voor een kantoor met een beperkt aantal vennoten, advocaat-medewerkers en administratieve ondersteuning.

We hopen op deze wijze zo veel mogelijk persoonlijk kontakt met U te kunnen behouden. Overleg en teamwerk, netwerking met externe medewerkers garandeert een professionele maar vooral gepersonaliseerde aanpak.

Dit biedt dan indirect voor U het voordeel van een doorgedreven specialisme en een beheersing van de kosten. Wij beseffen immers maar al te goed dat juridische bijstand niet goedkoop is.

Redenen genoeg om goed uit te kijken waar Uw rechten het meest aansluitend bij Uw wensen worden gediend.

  • Dikaios
  • Advocatenmaatschap
  • Diestsevest 47 bus 001
  • 3000 Leuven
  •  
  • Tel (016) 88 66 10
  • Fax (016) 88 44 61
  • contact@dikaios.be

Wij geven U zoveel mogelijk informatie over de te verwachten kosten en erelonen